Gemeentelijke bijdragen

Met toeslagen en bijdragen helpt de gemeente mensen die niet of moeilijk rond kunnen komen. Hier vindt u informatie over financiële hulp die u kunt krijgen via de gemeente.

Individuele inkomenstoeslag

Misschien kunt u individuele inkomenstoeslag krijgen. Dat is geld van de gemeente voor mensen die langere tijd een laag inkomen hebben. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft. Bijvoorbeeld aan een nieuwe wasmachine of spullen voor uw kinderen. Of u gebruikt de individuele inkomenstoeslag voor het betalen van rekeningen, zoals de huur.

U kunt de toeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen. De gemeente bepaalt of u recht heeft op individuele inkomenstoeslag. Heeft u een partner? Dan moet u beiden aan de voorwaarden voldoen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente.

Wilt u inkomenstoeslag aanvragen? Of wilt u meer informatie hierover, dan kunt u dit vinden op de pagina  'Individuele Inkomenstoeslag' van gemeente Meierijstad of door te bellen naar telefoonnummer 140413. U moet dan aangeven voor welke gemeente u belt. Spreek dan in dat u voor Meierijstad belt. Dus ook al belt u voor Boekel, u dient Meierijstad in te spreken.

Energietoeslag

De prijzen van energie zijn de afgelopen tijd hard gestegen. Voor inwoners met een laag inkomen is er daarom  extra geld om de energiekosten te betalen. Dat is de eenmalige energietoeslag. Deze toeslag was €800,-. Begin juli 2022 is bekend geworden dat de eenmalige energietoeslag verhoogd wordt naar €1.300,-. Inwoners die al een toeslag van €800,- hebben gekregen, krijgen in september €500,- extra uitbetaald. Zij hoeven hiervoor niets te doen. Zij krijgen hierover een brief met meer informatie.

Hoe kunt u de energietoeslag aanvragen?

Het formulier hiervoor kunt u ook ophalen bij de balie van gemeente Boekel of bij het Dorpsteam. Online kan het via het formulier 'Eenmalige Energietoeslag' van gemeente Meijerijstad. Het is mogelijk een aanvraag voor de energietoeslag in te dienen tot 1 februari 2023. Ontvangt u geen uitkering van gemeente Meierijstad, maar behoort u wel tot de minima? Dan kunt u vanaf 1 mei 2022 een aanvraag hiervoor bij ons indienen. Dat kan tot 1 februari 2023.

U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen als u vragen heeft. Bel naar 14 0413 of mail naar inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl.

Om rekening mee te houden

Inmiddels hebben veel mensen de energietoeslag aangevraagd. We streven ernaar om u binnen 8 weken te laten weten of u de energietoeslag krijgt. Wij doen ons best om alle aanvragen snel en zorgvuldig af te handelen.

Voorwaarden energietoeslag

U heeft recht op de energietoeslag als u:


U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

Twijfelt u of u recht heeft op de energietoeslag?

Bel met een van onze medewerkers via telefoonnummer 14 0413.

Heeft u schulden en is beslag gelegd op uw inkomen door een deurwaarder, of zit u in een schuldregelingstraject MSNP of WSNP? Dan kunt u uw feitelijk besteedbaar inkomen opgeven. Neem eventueel vooraf contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0413 of via mailadres inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl. Heeft u volgens het aanvraagformulier geen recht op de energietoeslag omdat uw inkomen net iets te hoog is en vindt u dat u wél in aanmerking zou moeten komen omdat er bijzondere omstandigheden zijn? Neem dan ook contact op.

Participatiefonds

Heeft u een laag inkomen? En kunt u daardoor bijvoorbeeld nooit naar de film? Of naar een sportvereniging? Of zit een bezoek aan een museum er niet in? Misschien kunt u gebruik maken van het Participatiefonds. U kunt dit aanvragen via de website van Meierijstad of door telefonisch contact op te nemen (telefoonnummer 14 0413).
Na het invullen van het formulier krijgt u binnen 8 weken bericht van de gemeente.

Wat en waarvoor is het participatiefonds?

Het Participatiefonds is bedoeld voor inwoners van de gemeente Boekel met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Het doel van de regeling is mensen met een laag inkomen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan maatschappelijke, sociale, culturele, sport- en/of welzijnsactiviteiten. U ontvangt daarvoor een financiële bijdrage.

Voorbeelden hiervan zijn:

Of u een bijdrage krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de geldende bijstandsnorm.

Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente Meierijstad.