Gemeentelijke bijdragen

Met toeslagen en bijdragen helpt de gemeente mensen die niet of moeilijk rond kunnen komen. Hier vindt u informatie over financiële hulp die u kunt krijgen via de gemeente.

Individuele inkomenstoeslag

Misschien kunt u individuele inkomenstoeslag krijgen. Dat is geld van de gemeente voor mensen die langere tijd een laag inkomen hebben. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft. Bijvoorbeeld aan een nieuwe wasmachine of spullen voor uw kinderen. Of u gebruikt de individuele inkomenstoeslag voor het betalen van rekeningen, zoals de huur.

U kunt de toeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen. De gemeente bepaalt of u recht heeft op individuele inkomenstoeslag. Heeft u een partner? Dan moet u beiden aan de voorwaarden voldoen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Meierijstad.

Wilt u inkomenstoeslag aanvragen? Of wilt u meer informatie hierover, dan kunt u dit vinden op de pagina  'Individuele Inkomenstoeslag' van gemeente Meierijstad of door te bellen naar telefoonnummer 140413. U moet dan aangeven voor welke gemeente u belt. Spreek dan in dat u voor Meierijstad belt. Dus ook al belt u voor Boekel, u dient Meierijstad in te spreken.

Energietoeslag 2023

Ook in 2023 komt er een nieuwe regeling energietoeslag voor huishoudens met een laag inkomen.

Op dit moment kunt u hier nog geen gebruik van maken. De Rijksoverheid verwacht klaar te zijn met deze nieuwe wet in juni 2023. Zodra er meer bekend is over deze nieuwe regeling wordt u hierover geïnformeerd via de bekende kanalen en de website van de gemeente Boekel en Dorpsteam Boekel.

Participatiefonds

Heeft u een laag inkomen? En kunt u daardoor bijvoorbeeld nooit naar de film? Of naar een sportvereniging? Of zit een bezoek aan een museum er niet in? Misschien kunt u gebruik maken van het Participatiefonds. U kunt dit aanvragen via de website van Meierijstad of door telefonisch contact op te nemen (telefoonnummer 14 0413).
Na het invullen van het formulier krijgt u binnen 8 weken bericht van de gemeente.

Wat en waarvoor is het participatiefonds?

Het Participatiefonds is bedoeld voor inwoners van de gemeente Boekel met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Het doel van de regeling is mensen met een laag inkomen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan maatschappelijke, sociale, culturele, sport- en/of welzijnsactiviteiten. U ontvangt daarvoor een financiële bijdrage.

Voorbeelden hiervan zijn:

Of u een bijdrage krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de geldende bijstandsnorm.

Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente Meierijstad. U kunt dit dus ook aanvragen bij de gemeente Meierijstad.