Gemeentelijke bijdragen

Met toeslagen en bijdragen helpt de gemeente mensen die niet of moeilijk rond kunnen komen. Hier vindt u informatie over financiële hulp die u kunt krijgen via de gemeente.

Individuele inkomenstoeslag

Misschien kunt u individuele inkomenstoeslag krijgen. Dat is geld van de gemeente voor mensen die langere tijd een laag inkomen hebben. U bepaalt zelf waar u het geld aan uitgeeft. Bijvoorbeeld aan een nieuwe wasmachine of spullen voor uw kinderen. Of u gebruikt de individuele inkomenstoeslag voor het betalen van rekeningen, zoals de huur.

U kunt de toeslag 1 keer per 12 maanden aanvragen. De gemeente bepaalt of u recht heeft op individuele inkomenstoeslag. Heeft u een partner? Dan moet u beiden aan de voorwaarden voldoen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Meierijstad.

Voorwaarden individuele inkomenstoeslag:

De gemeente kan nog extra voorwaarden stellen.

Wilt u inkomenstoeslag aanvragen? Of wilt u meer informatie hierover, dan kunt u dit vinden op de pagina 'Individuele Inkomenstoeslag' van gemeente Meierijstad of door te bellen naar telefoonnummer 140413. U moet dan aangeven voor welke gemeente u belt. Spreek dan in dat u voor Meierijstad belt. Dus ook al belt u voor Boekel, u dient Meierijstad in te spreken.

Energietoeslag 2023

Energietoeslag voor inwoners uit Meierijstad, Bernheze en Boekel.

Voor inwoners met een laag inkomen is er ook in 2023 extra geld om de energiekosten te betalen. Dat is de eenmalige energietoeslag. Deze toeslag is €800,-.
Meierijstad voert de energietoeslag ook uit voor inwoners van Bernheze en Boekel.

Energietoeslag automatisch ontvangen

Heeft u van de gemeente in september 2023 een uitkering of minimaregeling ontvangen? Voldoet u aan de voorwaarden die hieronder staan? Dan krijgt u de energietoeslag 2023 automatisch.
Heeft u energietoeslag 2022 gekregen? En voldoet u aan de voorwaarden die hieronder staan? Ook dan hoeft u niks te doen, u krijgt de energietoeslag 2023 automatisch.
Als u de energietoeslag automatisch ontvangt, krijgt u daar voor 1 december een brief over. De energietoeslag betalen we zo spoedig mogelijk en uiterlijk 10 december 2023 aan u uit. Heeft u op 10 december geen geld ontvangen, maar denkt u dat u er wel recht op te hebben? Bel dan met uw contactpersoon bij de gemeente via 14 0413.

Energietoeslag aanvragen

Heeft u de energietoeslag niet automatisch gekregen, maar vindt u wel dat u er recht op hebt? Dan kunt u een aanvraag bij ons indienen. Dat kan vanaf 10 december 2023. De aanvraagtermijn sluit 1 april 2024.

Voorwaarden energietoeslag

De energietoeslag 2023 heeft dezelfde voorwaarden als vorig jaar.

U heeft recht op de energietoeslag als u:

Situatie Inkomen

Alleenstaand of alleenstaande ouder tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd: € 1.502,53
Alleenstaand of alleenstaande ouder vanaf de AOW-leeftijd: € 1.676,71
Getrouwd of samenwonend tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd: € 2.146,45
Getrouwd of samenwonend vanaf de AOW-leeftijd: € 2.276,85

Let op: voor mensen met een inkomen uit pensioen wordt € 25,15 (voor alleenstaanden) en € 50,30,- (voor gehuwden/samenwonenden) in mindering gebracht bij de berekening van het maandinkomen.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

Studenten

Dit jaar hebben studenten geen recht meer op een toeslag van de gemeente. Zij kunnen een tegemoetkoming energie krijgen via DUO.

Hulp nodig of vragen?

Wij helpen u graag bij uw aanvraag. Bel van tevoren voor een afspraak. Zo weet u zeker dat u niet lang hoeft te wachten. Voor vragen kunt u ook telefonisch contact opnemen via 14 0413 of mail naar inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl.
We doen ons best om binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag te reageren.
We vragen u om geen aanvraag te doen als u het geld niet echt nodig heeft. Dan kunnen we degenen die het geld wel echt nodig hebben sneller en beter helpen. Ook vragen wij u geen aanvraag te doen als uw aanvraag energietoeslag 2022 is afgewezen, bijvoorbeeld omdat uw inkomen te hoog was, terwijl uw omstandigheden nog hetzelfde zijn als vorig jaar. Als uw situatie of uw inkomen nu nog steeds hetzelfde is als in 2022, zullen we een nieuwe aanvraag helaas opnieuw moeten afwijzen.

Twijfelt u of u recht heeft op de energietoeslag?

Bel met een van onze medewerkers via telefoonnummer 14 0413.
Heeft u schulden en is beslag gelegd op uw inkomen door een deurwaarder, of zit u in een schuldregelingstraject MSNP of WSNP? Dan kunt u uw feitelijk besteedbaar inkomen opgeven. Neem eventueel vooraf contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0413 of via mailadres inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl. Heeft u volgens het aanvraagformulier geen recht op de energietoeslag omdat uw inkomen net iets te hoog is en vindt u dat u wél in aanmerking zou moeten komen omdat er bijzondere omstandigheden zijn? Neem dan ook contact op met de gemeente Meierijstad.

Participatiefonds

Heeft u een laag inkomen? En kunt u daardoor bijvoorbeeld nooit naar de film? Of naar een sportvereniging? Of zit een bezoek aan een museum er niet in? Misschien kunt u gebruik maken van het Participatiefonds. U kunt dit aanvragen via de website van Meierijstad of door telefonisch contact op te nemen (telefoonnummer 14 0413).
Na het invullen van het formulier krijgt u binnen 8 weken bericht van de gemeente.

Wat en waarvoor is het participatiefonds?

Het Participatiefonds is bedoeld voor inwoners van de gemeente Boekel van 18 jaar en ouder met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Het doel van de regeling is mensen met een laag inkomen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan maatschappelijke, sociale, culturele, sport- en/of welzijnsactiviteiten. U ontvangt daarvoor een financiële bijdrage.

Voorbeelden hiervan zijn:

Of u een bijdrage krijgt, hangt af van uw inkomen en vermogen. Vermogen is bijvoorbeeld spaargeld of een eigen huis. Ook kijkt de gemeente naar het inkomen en vermogen van uw gezinsleden. Uw vermogen mag niet hoger zijn dan de geldende bijstandsnorm.

Deze regeling wordt uitgevoerd door de gemeente Meierijstad. U kunt dit dus ook aanvragen bij de gemeente Meierijstad.