Begeleid en beschermd wonen

Op deze pagina vindt u informatie over begeleid en beschermd wonen.

Wat is begeleid wonen?

Begeleid wonen wordt ook wel ‘begeleid zelfstandig wonen’ genoemd. Dit is een hulpvorm voor mensen die zelfstandig willen wonen, maar daar wel ondersteuning bij nodig hebben, om verschillende redenen. Zo kan er sprake zijn van psychische of psychiatrische problematiek, zoals bijvoorbeeld een eetstoornis, persoonlijkheidsstoornis of autisme. Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn er ook mogelijkheden om begeleid te wonen. Begeleid wonen en ambulante woonbegeleiding regelt u via de gemeente. Deze ondersteuning valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Wat is beschermd wonen?

Beschermd wonen vanuit de Wmo is voor mensen met psychiatrische problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of met begeleiding van een hulpverlener. Zij wonen op een plek waar 24 uur per dag toezicht of ondersteuning in de directe nabijheid is.

Wanneer kunt u beschermd wonen?

Om beschermd te wonen moet u voldoen aan deze voorwaarden:

De gemeente Oss regelt de toegang tot beschermd wonen voor de gehele regio Brabant Noordoost-Oost. Dus voor de gemeentes Bernheze, Boekel, Landerd, Land van Cuijk, Oss en Uden. U hebt een indicatie nodig van de 'Toegang Beschermd Wonen' om beschermd te kunnen wonen. Er wordt bekeken of u voldoet aan de voorwaarden en welke hulp en ondersteuning u tot nu toe gekregen hebt. Wellicht zijn er nog andere manieren om u verder te helpen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website beschermd wonen van de gemeente Oss

Wat moet u zelf betalen?

U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg en begeleiding. U moet ook de kamerhuur zelf betalen. Bent u jonger dan 23 jaar? Informeer dan bij de zorgaanbieder of u huurtoeslag kunt krijgen. Lees meer over de eigen bijdrage beschermd wonen op de website van het CAK (website CAK).

Welke organisaties bieden beschermd en begeleid wonen in deze regio?

Vanuit de gemeente zijn er diverse contracten afgesloten met aanbieders in de regio die beschermd en begeleid wonen aanbieden. Lees welke aanbieders een contract hebben. Heeft een aanbieder geen contract met de gemeente? Dan kunt u er alleen terecht met een persoonsgebonden budget (PGB). Met een PGB sluit u zelf een zorgovereenkomst af met een aanbieder van beschermd wonen.

Heeft u lang intensieve geestelijke hulp nodig?

Heeft u uw leven lang intensieve geestelijk gezondheidszorg (GGZ) nodig? Dan kunt u toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor moet u wel voldoen aan de voorwaarden voor Wlz-zorg.