Huishoudelijke ondersteuning

Kunt u vanwege ziekte of een beperking uw huishouden niet goed doen? En kunnen uw huisgenoten de taken niet overnemen? Vraag dan familie, vrienden of buren om hulp. Lukt dit niet? Dan kunnen medewerkers van het Dorpsteam u mogelijk helpen via de Wet maatschappelijke ondersteuning.