Werkwijze

Heeft u, of iemand in uw gezin of omgeving advies en/of ondersteuning nodig dan kunt u terecht bij het Dorpsteam Boekel. U kunt bij Dorpsteam Boekel terecht voor vragen op het gebied van zorg en welzijn voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Hoe gaat het Dorpsteam te werk?

Dorpsteam Boekel bestaat uit professionals die zich richten op jeugd en volwassenen. Onze professionals werken systeemgericht en betrekken waar mogelijk uw gezin en/of sociale netwerk ("één gezin één plan") waarbij we zo veel mogelijk kijken naar uw eigen kracht. Wanneer u met ons contact opneemt kijken we, afhankelijk van uw vraag, welke professional het beste bij uw vraag aansluit.

Wanneer u zich meldt bij het Dorpsteam Boekel worden een aantal stappen doorlopen:

  1. Kennismaking op ons kantoor of bij u thuis ("keukentafelgesprek").
  2. Vraag verhelderen: wat is uw vraag, wat wilt u bereiken en hoe?
  3. Wat kunt u zelf met uw omgeving en waar heeft u eventueel ondersteuning bij nodig?
  4. Wanneer blijkt dat ondersteuning nodig is stellen we met u een Plan van Aanpak op.
  5. Wanneer gespecialiseerde hulp en/of een voorziening nodig is, regelen wij dat voor u (maatwerkvoorziening).

U heeft en houdt zelf de regie.

Het stappenplan in de praktijk

Wanneer u contact opneemt met het Dorpsteam Boekel gaat één van onze professionals samen met u (en uw gezin) bespreken wat er speelt en op zoek naar wat er nodig is om uw situatie te verbeteren. Vragen die onze professional met u zal bespreken zijn onder andere: Wat kunt u zelf doen en wat heeft u zelf al gedaan? Zijn er mensen om u heen die u kunnen steunen zoals uw familie, vrienden of kennissen? Welke hulp heeft u eventueel al gehad, van wie? Wat is er nu nodig?

Soms is een gesprek met informatie en advies voldoende. In veel situaties kunnen mensen uit uw eigen omgeving u helpen uw situatie te verbeteren. Lukt dit niet of is er meer hulp nodig? Dan kijken we naar bijvoorbeeld inzet van een vrijwilliger of andere vrij toegankelijke voorzieningen. Zo nodig bieden we u vanuit het Dorpsteam begeleiding of verwijzen wij u door naar gespecialiseerde zorg. Een combinatie hiervan is ook mogelijk afhankelijk van uw situatie. U houdt zelf de regie in dit proces.

Langer ondersteuning nodig?

Wanneer gespecialiseerde ondersteuning nodig is en/of u een voorziening nodig heeft, wordt een maatwerkvoorziening voor een bepaalde periode aan u toegekend. Denkt u dat u na afloop van deze periode nog langer ondersteuning nodig heeft? Neem dan uiterlijk 6 weken voor afloop van de indicatie contact op met het Dorpsteam Boekel.