Gemeente Boekel zoekt locaties voor tijdelijke opvang van vluchtelingen

Geplaatst op maandag 10 oktober 2022

Momenteel hebben we in Nederland te maken met een verhoogde instroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Voor de opvang van deze vluchtelingen hebben we in de gemeente Boekel in de afgelopen periode vijf opvanglocaties in gebruik genomen. Naast de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne is de gemeente, samen met Peelrand Wonen als partner, ook verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders. De verwachte taakstelling voor het huisvesten van statushouders is een totaal van 32 personen voor het jaar 2023. Met de druk op de AZC’s, met name in Ter Apel, wordt er vanuit de landelijke politiek een extra verantwoordelijkheid neergelegd bij gemeenten om versneld extra opvang te realiseren om de doorstroom in deze overvolle opvanglocaties te realiseren. De trend van de stijgende lijn in de opvang van vluchtelingen zal voorlopig nog aanhouden.

Met de druk op de huizenmarkt is het, ook voor Peelrand Wonen, steeds moeilijker om deze huisvesting te realiseren. Omdat we als gemeente Boekel onze verantwoordelijkheid moeten en willen nemen en we toch ‘gastvrij en actief’ zijn, zoeken we naar aanvullende opvanglocaties.
Als gemeente hebben we beperkte mogelijkheden, waar we zelf initiatief in kunnen nemen om locaties vrij te spelen voor de opvang. De gemeente zou graag in contact komen met particulieren met een groepsaccommodatie binnen de gemeentegrenzen of (bedrijfs)ruimte om tijdelijk vluchtelingen of statushouders op te vangen. Vanuit de Rijksoverheid zijn hiervoor financiële middelen beschikbaar. Het College van B&W hoopt op dezelfde warmte en gastvrijheid, die vanuit de inwoners eerder is getoond voor de opvang van mensen in nood.

Wilt u meer informatie of heeft u ruimte beschikbaar? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Anne-Marie de Gouw, directeur Sociaal Domein, via telefoonnummer 0492 326 800.
U kunt ook een email sturen naar anne-marie.degouw@boekel.nl.