Mentale gezondheid van jongeren

Geplaatst op woensdag 14 december 2022

Het aantal jongeren in de regio met stress, somberheid en depressieve klachten stijgt. Herkent u dit ook bij uw zoon of dochter? Hij of zij is niet alleen. Iedereen heeft weleens een dipje, maar 37.000 jongeren in Nederland raken hun rotgevoel heel moeilijk kwijt en krijgen last van een depressie. Door de signalen bij jongeren zo vroeg mogelijk op te pikken en bespreekbaar te maken kan erger voorkomen worden.


Project STORM

Om de veerkracht en weerbaarheid bij jongeren te bevorderen en somberheidsklachten te voorkomen, investeert de gemeente Boekel in de STORM aanpak. Het doel van deze aanpak is het vroegtijdig signaleren en herkennen van somberheid om zo eerder de neerwaartse spiraal te doorbreken. Dit doet de STORM aanpak door: het onderwerp bespreekbaar te maken met de jongeren tijdens de mentoruren op de middelbare scholen in de regio, de mentoren te trainen op het herkennen van somberheidsklachten en handvatten te bieden hoe hiermee om te gaan, vroegsignalering door de vragenlijsten van de GGD onder de jongeren en de groepstraining Op Volle Kracht op de middelbare scholen voor jongeren die niet lekker in hun vel zitten.


Terugkijken webinar

U kunt nu de webinar “Mentale gezondheid van jongeren: stress, somberheid en depressie” van 24 november jl. terugkijken via www.stormaanpak.nl. Hierin wordt informatie gegeven over factoren die een rol spelen in de mentale gezondheid van jongeren, wat u zelf kunt doen om deze klachten bij uw kind te herkennen en hoe de preventieve aanpak STORM werkt. Tijdens deze webinar presenteren verschillende organisaties uit het onderwijs en de zorg hoe ze kunnen helpen de mentale gezondheid van jongeren te bevorderen.


Maakt u zich zorgen?

Neem dan contact op met uw huisarts of het Dorpsteam, telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 – 12.00 uur via 0492-328383 of per mail via info@dorpsteamboekel.nl.