Piep zei de muis

Geplaatst op dinsdag 5 maart 2024

Piep zei de Muis is er voor kinderen van 4 tot 8 jaar, die extra steun nodig hebben. Extra steun, omdat ze thuis of in hun directe omgeving veel meemaken op het gebied van stress en spanningen. Voorbeelden hiervan zijn stress en spanningen veroorzaakt door psychische problemen of verslavingsproblematiek van een ouder, armoede of schulden, een moeilijke scheiding of door een (ernstig) ziek gezinslid.

Soms gebeuren er dingen in een gezin waarmee een kind geen raad weet. Als dat lang duurt, komen de kinderen vaak in de verdrukking omdat ouders met problemen te maken hebben die hun leven behoorlijk beïnvloeden. Op zo’n moment is er niet altijd de rust en ruimte om veel aandacht voor de kinderen te hebben.

Kinderen betrekken vaak veel op zichzelf. Ze kunnen zich schuldig voelen of denken dat het door hen komt dat er in de omgeving stress is. Kinderen reageren op deze leeftijd op verschillende manieren op stress en spanning: door heel stil te worden, zich niet te uiten of ze worden boos, dwars of onzeker.

Ouders proberen dit vaak voor kinderen te verbergen, maar kinderen hebben een enorme antenne om signalen op te pikken en voelen gelijk dat er iets aan de hand is. Juist door er niet over te praten, gaan kinderen van alles fantaseren.

De kinderclub

Piep zei de Muis is een club die 10 weken duurt. Kinderen merken dat ze niet de enige zijn waar het thuis misschien wat anders gaat dan bij andere kinderen. Ze leren dat het niet door hen komt wat er gebeurt. Ze leren eigen gevoelens en emoties te voelen en er mee om te gaan. Dat gebeurt op een speelse manier. Piep de muis, de handpop, vertelt over wat hij allemaal meemaakt en nodigt de kinderen uit om samen met hem hiervoor oplossingen te zoeken.

Er worden verschillende vaardigheden aangeleerd door mid-del van spel, praten en knutselen. Ze leren o.a. hoe ze hun gevoelens kunnen uiten, voor zichzelf kunnen opkomen en beter omgaan met moeilijke situaties.


“Het is een leuke club waar kinderen heel veel plezier hebben, vriendjes maken en iets helemaal voor zichzelf hebben! De meeste kinderen kunnen dan ook bijna niet een week wachten en tellen de nachtjes af tot devolgende club!”

Steun voor ouders

Er zijn 2 ouderbijeenkomsten. Tijdens ouderbijeenkomsten vertellen we wat de kinderen in de club doen en waarom. Zodat u weet wat de bedoeling daarachter is, hier thuis ook op in kunt spelen en over de club kunt praten. Het is voor de kinderen belangrijk om te weten dat u als ouder belangstelling heeft en het goed vindt wat ze doen. Verder hebben we het over zaken in de opvoeding waar u tegenaan loopt.

Aanmelding

Wanneer u belangstelling heeft om uw kind te laten deelnemen aan deze cursus gelieve contact op te nemen met Ypse.

www.ypse.nl | info@ypse.nl | Tel. 073 220 0044