Verdihuis

Kardinaal de Jongstraat 17
5348 BG Oss
T: 0412-636251
E: https://www.verdihuis.nl/index.php#tm-bottom-f

Het Verdihuis is er voor mensen en gezinnen die door complexe en meervoudige problemen, dak- of thuisloos geworden zijn, of dat kunnen worden. Voorbeelden van die problemen zijn onder andere combinaties van armoede, schulden, psychische problemen, verslaving, werkloosheid of een (verstandelijke) beperking. Het lukt ze daardoor niet meer om zelf - of met de hulp uit hun sociale omgeving - hun leven op de rit te houden. Het Verdihuis is gespecialiseerd in het begeleiden van deze mensen op alle levensterreinen. Dat doen wij niet alleen. Daarvoor werken wij samen met onze ketenpartners. Door het tijdig signaleren van risico's en hierin samen op te trekken, kunnen we crisisopvang mogelijk voorkomen. Wij zijn pas tevreden als de cliënt zelf ervaart dat hij weer als volwaardig burger mee doet in de samenleving.

Let op dat indien u hier langer gebruik van wil maken, dat u een indicatie nodig heeft van de gemeente.