Energietoeslag verhoogd

De prijzen van energie zijn de afgelopen tijd hard gestegen. Voor inwoners met een laag inkomen is er daarom extra geld om de energiekosten te betalen. Dat is de eenmalige energietoeslag. Deze toeslag was €800,-. Begin juli is bekend geworden dat de eenmalige energietoeslag verhoogd wordt naar €1.300,-.

Heeft u al een energietoeslag ontvangen?

Inwoners die al een toeslag van €800,- hebben gekregen, krijgen in september €500,- extra uitbetaald. Zij hoeven hiervoor niets te doen. Zij krijgen hierover een brief met meer informatie.

Nieuwe aanvragen vanaf 1 september

Aanvragen die wij na 1 september ontvangen en die recht hebben op de energietoeslag ontvangen na toekenning €1.300,- in één keer. Aanvragen die tot 1 september bij ons binnen komen ontvangen in eerste instantie €800,- en krijgen een nabetaling van €500,- in september.

Aanvraagtermijn opnieuw verlengd

Het is mogelijk een aanvraag voor de energietoeslag in te dienen tot 1 februari 2023.

Om rekening mee te houden

Inmiddels hebben veel mensen de energietoeslag aangevraagd. We streven ernaar om u binnen 8 weken te laten weten of u de energietoeslag krijgt. Wij doen ons best om alle aanvragen snel en zorgvuldig af te handelen.

Nu nog geen hogere energielasten? Zet uw toeslag opzij

Wanneer u het geld van de energietoeslag krijgt, heeft u misschien uw hogere energierekening of de eindafrekening nog niet ontvangen. Deze komt misschien pas later dit jaar. Houd in dat geval de energietoeslag apart op uw spaarrekening. Zo kunt de energierekening of eindafrekening op een later moment betalen.

U ontvangt geen uitkering, maar behoort wel tot de minima

Ontvangt u geen uitkering van gemeente Meierijstad, maar behoort u wel tot de minima? Dan kunt u vanaf 1 mei 2022 een aanvraag hiervoor bij ons indienen. Dat kan tot 1 februari 2023.

Energietoeslag direct aanvragen

U krijgt binnen 8 weken bericht van de gemeente. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen als u vragen heeft. Bel naar 14 0413 of mail naar inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl.

Het formulier hiervoor kunt u ook ophalen bij de balie van gemeente Boekel of bij het Dorpsteam. Online kan het via het formulier 'Eenmalige Energietoeslag' van gemeente Meijerijstad.

Voorwaarden energietoeslag

U heeft recht op de energietoeslag als u:

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

Twijfelt u of u recht heeft op de energietoeslag?

Bel met een van onze medewerkers via telefoonnummer 14 0413.

Heeft u schulden en is beslag gelegd op uw inkomen door een deurwaarder, of zit u in een schuldregelingstraject MSNP of WSNP? Dan kunt u uw feitelijk besteedbaar inkomen opgeven. Neem eventueel vooraf contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0413 of via mailadres inkomensvoorzieningen@meierijstad.nl. Heeft u volgens het aanvraagformulier geen recht op de energietoeslag omdat uw inkomen net iets te hoog is en vindt u dat u wél in aanmerking zou moeten komen omdat er bijzondere omstandigheden zijn? Neem dan ook contact op met de gemeente.

Meer informatie

Heeft u geldzorgen? Vraag nu al hulp. Of neem contact op met onze medewerkers via schuldhulp@meierijstad.nl