Kleine Gids

De gemeente Boekel èn het Dorpsteam (onderdeel van het Sociaal Domein Boekel) presenteren gezamenlijk de Kleine Gids “Hoe het zit in de gemeente Boekel met: Regelingen voor inwoners van de gemeente Boekel met een laag inkomen en/of met vragen over geldzaken”. Een handzaam sociaal naslagwerk, dat beschikbaar is voor alle inwoners van de gemeente Boekel. Alle relevante informatie over inkomensvoorzieningen en uitkeringen, ondersteunende voorzieningen van andere organisaties en de organisaties die kunnen helpen bij vragen zijn overzichtelijk in kaart gebracht en opgenomen in deze Kleine Gids.

Alle informatie bij elkaar!

De gids bestaat uit drie delen. In deel 1 staat informatie over uitkeringen en regelingen die je bij de gemeente aanvraagt. Denk dan aan het participatiefonds, de bijstand, de Bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag, de collectieve zorgverzekering en Kwijtschelding gemeentelijke belastingen. In deel 2 is meer informatie te vinden over ondersteunende voorzieningen van ketenpartners. Zoals de deelplaats Boekel Venhorst, de Voedselbank Veghel en Stichting Leergeld Gemert en Stichting Kledingbank Gemert. In het derde deel staan de contactgegevens van ketenpartners waar de inwoner terecht kan met vragen en/of ondersteuning. Het gaat hierbij om het Informatiepunt Digitale Overheid, de Formulierenbrigade, het Sociaal Raadsliedenwerk, Schuldhulpmaatje Voor Elkaar, Schuldhulpverlening Meierijstad en Dorpsteam Boekel.

Brede samenwerking

De gemeente werkt op het gebied van sociale voorzieningen samen met omringende gemeentes of organisaties uit buurgemeenten. Sommige regelingen worden uitgevoerd door de gemeente Meierijstad. Voor andere zaken wordt doorverwezen naar partners in Gemert-Bakel of Veghel. Kortom alle informatie in één compacte, overzichtelijke kleine gids.
Met de huis-aan-huis verspreiding in de gemeente Boekel worden alle inwoners bereikt. Ook is de Kleine Gids te vinden op de gemeentelijke website. Het doel is dat alle inwoners breed toegang hebben tot informatie over regelingen rondom inkomen en/of geldzaken. Misschien niet meteen relevant voor henzelf maar dan kunnen zij anderen helpen.
Wethouder Henri Willems: “Met deze Kleine Gids over regelingen, voorzieningen en organisaties hopen we een handig naslagwerk te hebben gecreëerd voor alle Boekelnaren. Een eerste hulpmiddel om te kijken wat er is en waar je als inwoner terecht kunt. Het kan iedereen gebeuren dat (onvoorziene) omstandigheden leiden tot een sociale hulpvraag. Mijn advies aan iedereen: zorg dat deze Kleine Gids op een zichtbare plek in huis ligt. ”

Klik hier voor de sociale kleine gids. (PDF, 1.1 MB)