Schuldhulpverlening

Het kan gebeuren dat u moeite hebt met het beheren van uw financiën. Of dat er bij u sprake is van een situatie waarbij u in de schulden bent geraakt. Het maakt niet uit wat de oorzaak van uw schulden is. Het is wel belangrijk dat u hulp zoekt bij het oplossen van uw problemen. De gemeente Boekel maakt voor de schuldhulpverlening gebruik van de diensten van gemeente Meierijstad.

Wat kan de gemeente voor u betekenen?

Lukt het niet om uw geldzaken op orde te krijgen? Dan kunt u contact opnemen met de klantmanagers schuldhulpverlening van Meierijstad via 140413 (spreek in dat u belt voor Meierijstad). De klantmanager bespreekt met u wat u kunt verwachten en aan welke voorwaarden u moet voldoen als u hulp wilt. Uw persoonlijke omstandigheden worden in kaart gebracht en u krijgt advies over welke hulp het beste bij u past.

Afhankelijk van uw situatie kunnen we het volgende voor u doen:

De gemeente Boekel en gemeente Meierijstad werken samen met de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) van de gemeente ’s Hertogenbosch en diverse andere hulpverlenende instanties.

Problematische schulden en een crisismelding

Mensen proberen vaak te lang zelf een oplossing voor hun schuldproblemen te vinden. Of men weet de weg naar hulpverlening niet te vinden. Hierdoor kunnen de problemen groter worden en kunnen er problematische schulden ontstaan. Er is sprake van problematische schulden als er een dreigende ontruiming is of u dreigt te worden afgesloten van gas, water of elektriciteit.

Met een crisismelding wordt alleen geprobeerd de gevolgen van de crisis te beperken.

Wacht niet te lang

De gemeente Boekel wil schuldproblematiek zoveel mogelijk voorkomen. Wij nodigen u dan ook uit om vroegtijdig vrijblijvend advies in te winnen. Bijvoorbeeld als het gaat om een verminderde inkomenssituatie en hoe u daar rekening mee kunt houden. Hoe eerder u uw vraag bij Meierijstad stelt, hoe beter (problematische) schulden voorkomen kunnen worden.