Uitkeringen

Hier vindt u informatie en advies over verschillende uitkeringen. Op de pagina toeslagen en bijdragen kunt u informatie vinden over mogelijke financiële hulp die u kunt krijgen voor bijvoorbeeld huur, zorg, kinderopvang en dagelijkse uitgaven.

Uitkering bij werkloosheid

Als u werkloos wordt (vanuit een baan in loondienst) kunt u misschien een WW-uitkering krijgen. Een WW-uitkering vraagt u aan bij het UWV. Lees alles over de voorwaarden op de website van het UWV.

Stopt uw WW-uitkering en heeft u nog geen nieuw werk gevonden? Mogelijk heeft u recht op:

Op de pagina Belastingen, uitkeringen en toeslagen van de Rijksoverheid leest u meer over uitkeringen.

Uitkeringen bij ziekte

Als u door ziekte niet kan werken, kan u ook recht hebben op een uitkering. Er zijn verschillende situaties die van toepassing kunnen zijn:

  1. Als u een vaste baan heeft, betaalt uw werkgever uw salaris door tot uw contract afloopt. Dit is maximaal twee jaar. Bent u na twee jaar nog ziek? Vraag dan een WIA-uitkering aan bij het UWV. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Ik ben ziek' van het UWV.
  2. Bent u ziek, maar heeft u geen vaste baan? Misschien heeft u recht op een Ziektewet-uitkering. U vraagt deze aan bij het UWV. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'Ik ben ziek en heb geen werkgever' van het UWV. Na 2 jaar stopt uw Ziektewet-uitkering. Bent u nog ziek? Vraag dan een WIA-uitkering aan bij UWV.
  3. Wajong is een uitkering voor mensen die al vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap hebben en daardoor minder mogelijkheden hebben om te werken. Op de pagina 'Ik heb een Wajong-uitkering' van het UWV vindt u hierover meer informatie.

Bijstand

Een bijstandsuitkering is een uitkering voor als uw inkomen te laag is om de algemene kosten van het bestaan, zoals de huur en eten en drinken, te betalen.

Bijstandsuitkering aanvragen

Wilt u een uitkering aanvragen, meld u dan via www.werk.nl bij de gemeente. Na deze melding zal een medewerker van de gemeente binnen 2 werkdagen contact met u opnemen.

De gemeente kijkt of u recht hebt op bijstand. U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de uitkering krijgt. De bijstand kan ook worden verstrekt in de vorm van een lening die u later terug moet betalen.

Voorwaarden voor een bijstandsuitkering

U kunt alleen een uitkering aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

Voor 2024 geldt voor het eigen vermogen het volgende:

De hoogte van uw uitkering en de voorwaarden waaraan u moet voldoen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Bijzondere bijstand

Een handicap of chronische ziekte kan veel extra kosten met zich meebrengen. Niet alles wat u nodig heeft, wordt vergoed door bestaande regelingen. Iedereen met een laag inkomen kan in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Ook als u betaald werk, een pensioen of een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid hebt.

Voor welke kosten geldt de bijzondere bijstand?

Sommige kosten moet iedereen maken. Bijzondere bijstand is een tegemoetkoming in bijzondere kosten. Enkele voorbeelden van bijzondere kosten zijn:

Er zijn nog veel meer bijzondere kosten. We kunnen ze hier niet allemaal noemen. Het gaat om kosten die u moet maken en die niet voor iedereen gelden. Als u twijfelt of u voor bepaalde kosten bijzondere bijstand aan kunt vragen, neem dan gerust contact met gemeente Meierijstad via telefoonnummer: 140413. U moet dan aangeven voor welke gemeente u belt. Spreek dan in dat u voor Meierijstad belt. Dus ook al belt u voor Boekel, u dient Meierijstad in te spreken.

Wijzigingen doorgeven

Misschien gaat u samenwonen, krijgt u een kind of gaat u een opleiding doen. Of heeft u een nieuw adres of rekeningnummer. Geef veranderingen meteen door aan UWV of aan de gemeente. Dan hebben zij altijd de juiste gegevens en krijgt u altijd het juiste bedrag.
Wilt u weten welke veranderingen u zeker door moet geven? Kijk dan op de website 'Hoe geef ik wijzigingen door aan UWV?' of neem contact op met de gemeente Meierijstad.