Jeugdhulp

Jeugdhulp is hulp, zorg en ondersteuning voor kinderen onder de 18 jaar. Bijvoorbeeld bij problemen in het gezin, als een kind spijbelt of depressief is. Op de website van de Rijksoverheid onder het onderwerp jeugdhulp vindt u meer informatie. Bij Dorpsteam Boekel kunt u hulp en advies krijgen bij het regelen van jeugdhulp.

Mijn kind heeft hulp nodig

Bespreek uw zorgen met de jeugdverpleegkundige van de GGD of de schoolmaatschappelijk werker van de school. U krijgt daar informatie en advies of een verwijzing naar passende hulp.

Misschien is het mogelijk om een training te volgen. Vraag ernaar op school of kijk op de website van ONS Welzijn.

Heeft uw kind meer hulp nodig? Dan kan het Dorpsteam u mogelijk helpen. Ook is er gespecialiseerde jeugdhulp. Voor gespecialiseerde jeugdhulp komt uw kind pas in aanmerking als andere oplossingen niet of niet voldoende geschikt zijn voor uw kind. U heeft hiervoor een verwijzing van de huisarts of een beschikking van de gemeente nodig. Op de website van de Regionale Inkooporganisatie vindt u organisaties waar u jeugdhulp kunt krijgen. Wilt u weten welke oplossingen voor uw kind geschikt kunnen zijn? Neem contact op met het Dorpsteam Jeugd. Zij helpen u verder.

Aanmelding of vragen

Voor het aanmelden van uw kind of bij vragen kunt u terecht bij het Dorpsteam Boekel op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur, telefoonnummer 0492-328383 of mail naar info@dorpsteamboekel.nl.

Wie betaalt de jeugdhulp?

Geld voor jeugdhulp komt van de gemeente. Dit kan op twee manieren:

  1. Zorg in natura: de gemeente regelt de zorg voor uw kind en betaalt de zorgverlener.
  2. Persoonsgebonden budget (pgb): u krijgt geld waarmee u zelf de zorg voor uw kind inkoopt. U vraagt het pgb aan bij de gemeente. De gemeente beslist of u het geld krijgt.

Eerst kijkt de gemeente of zorg in natura mogelijk is. Lukt dat niet? Dan kunt u misschien met een pgb naar passende hulp zoeken.