Leerlingenvervoer

Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind dagelijks op school komt. Meestal is dat geen probleem. Veel kinderen wonen dicht bij school. Zij lopen of fietsen daar zelf naar toe. Voor sommige kinderen is de situatie anders. Bijvoorbeeld omdat zij een beperking hebben of naar een speciale school verder weg gaan. Dan kan het een probleem zijn. Op basis van de verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Boekel 2021 (hierna Verordening) kunt u voor uw kind in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vergoeding van de vervoerskosten tussen het woonadres en de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

Er zijn vier verschillende vormen van bekostiging van leerlingenvervoer:

De Verordening gaat uit van het zo zelfstandig mogelijk reizen door de leerling. Daarom wordt er bij de beoordeling van een aanvraag voor een vervoersvoorziening rekening gehouden met de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de leerling en die van het gezin. Uitgangspunt is bekostiging van het openbaar vervoer.

Ouders en/ of verzorgers zijn en blijven verantwoordelijk voor het naar school gaan van hun kind. Het hebben van werk, scholing, alleenstaand zijn, het niet in bezit zijn van een auto of het wegbrengen van andere kinderen, is op zich geen reden om in aanmerking te komen voor bekostiging van leerlingenvervoer.

Wat zijn de voorwaarden?

Om voor een bekostiging van leerlingenvervoer in aanmerking te komen, gelden de volgende voorwaarden:

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

Leerlingenvervoer kan aangevraagd worden door ouders, voogden of verzorgers van kinderen die in de gemeente Boekel wonen. U vraagt leerlingenvervoer aan door het invullen van het aanvraagformulier. Het aanvraagformulier staat onder het kopje ‘formulieren’. Vergeet niet de juiste documenten mee te sturen. U kunt het formulier inleveren bij de gemeentebalie of mailen naar info@boekel.nl.

Let op: een aanvraag leerlingenvervoer is voor één schooljaar. Dit betekent dat u elk schooljaar een nieuwe aanvraag moet indienen. U ontvangt hiervoor een herinnering.

Wat gebeurt er nadat ik een aanvraag heb ingediend?

Zodra u de aanvraag heeft ingediend, wordt de aanvraag gecontroleerd en behandeld. Indien de aanvraag niet compleet is, krijgt u de mogelijkheid om de documenten alsnog aan te leveren. Soms kan het zijn dat we extra informatie nodig hebben om te bepalen of uw kind recht heeft op bekostiging van leerlingenvervoer. In dat geval nemen wij contact met u op.

Aanvragen voor het nieuwe schooljaar worden voor 1 augustus beoordeeld indien ze voor 1 juni zijn ingediend. In alle andere gevallen worden de aanvragen, indien ze compleet zijn, binnen 8 weken beoordeeld.

Eigen bijdrage schooljaar 2024-2025

In bepaalde gevallen bent u een eigen bijdrage verschuldigd als uw kind tegemoetkoming ontvangt voor leerlingenvervoer. Een eigen bijdrage is bijvoorbeeld van toepassing als uw kind een school bezoekt, die valt onder de Wet op het Primair onderwijs, dat wil zeggen regulier basisonderwijs of speciaal basisonderwijs (SBO). De eigen bijdrage bedraagt voor schooljaar 2024-2025 € 633,- voor één kind uit een gezin. Voor een tweede kind uit een gezin wordt de eigen bijdrage gehalveerd en voor een derde en opvolgend kind uit een gezin wordt er geen eigen bijdrage in rekening gebracht.

Als u kunt aantonen dat uw gecorrigeerd verzamelinkomen van 2022 onder de grens van € 29.700,- valt, dan bent u geen eigen bijdrage verschuldigd. U dient dan een kopie van het gecorrigeerde verzamelinkomen van 2022 in te leveren. Dit gecorrigeerde verzamelinkomen 2022 kunt u verkrijgen door het IB60-formulier op te vragen bij de Belastingdienst.

U bent geen eigen bijdrage verschuldigd als uw kind vanwege een beperking is aangewezen op een school voor speciaal onderwijs.

Eigen bijdrage schooljaar 2023-2024

In bepaalde gevallen bent u een eigen bijdrage verschuldigd als uw kind tegemoetkoming ontvangt voor leerlingenvervoer. Een eigen bijdrage is bijvoorbeeld van toepassing als uw kind een school bezoekt, die valt onder de Wet op het Primair onderwijs, dat wil zeggen regulier basisonderwijs of speciaal basisonderwijs (SBO). De eigen bijdrage bedraagt voor schooljaar 2023-2024 € 633,- voor één kind uit een gezin. Voor een tweede kind uit een gezin wordt de eigen bijdrage gehalveerd en voor een derde en opvolgend kind uit een gezin wordt er geen eigen bijdrage in rekening gebracht.

Als u kunt aantonen dat uw gecorrigeerd verzamelinkomen van 2021 onder de grens van € 28.800,- valt, dan bent u geen eigen bijdrage verschuldigd. U dient dan een kopie van het gecorrigeerde verzamelinkomen van 2021 in te leveren. Dit gecorrigeerde verzamelinkomen 2021 kunt u verkrijgen door het IB60-formulier op te vragen bij de Belastingdienst.

U bent geen eigen bijdrage verschuldigd als uw kind vanwege een beperking is aangewezen op een school voor speciaal onderwijs.

Heeft u nog vragen of heeft u moeite met het invullen en aanvragen?

Voor informatie of vragen over het leerlingenvervoer kunt u per mail contact opnemen via info@boekel.nl of bel maandag tot en met donderdag tussen 08.30 uur en 17.00 uur en vrijdags tussen 08.30 uur en 12.30 uur naar 0492-326800.

Formulieren 2024-2025

Formulieren 2023-2024