Leerlingenvervoer

Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind dagelijks op school komt. Meestal is dat geen probleem. Veel kinderen wonen dicht bij school. Zij lopen of fietsen daar zelf naar toe. Voor sommige kinderen is de situatie anders. Bijvoorbeeld omdat zij een beperking hebben of naar een speciale school verder weg gaan. Dan kan het een probleem zijn. De gemeente heeft hiervoor leerlingenvervoer.

Op basis van de Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Boekel 2021 kunt u voor uw kind in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vergoeding van de vervoerskosten tussen het woonadres en de dichtstbijzijnde toegankelijke school.

De gemeente regelt het leerlingenvervoer en biedt vergoedingen. Er zijn vier vormen:

Misschien moet u een eigen bijdrage betalen. 

Leerlingenvervoer kan aangevraagd worden door ouders, voogden of verzorgers van kinderen die in de gemeente Boekel wonen. U vraagt leerlingenvervoer aan met het aanvraagformulier leerlingenvervoer die op de website van de gemeente Boekel is te vinden. U doet voor elk schooljaar een nieuwe aanvraag.