Onderwijs en kinderopvang

Kinderopvang

Er zijn verschillende soorten opvang voor kinderen:

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang kunt u de opvang bij u in de buurt terugvinden.

Betaling van de kindervang gaat gedeeltelijk door kinderopvangtoeslag die u van de Rijksoverheid ontvangt en gedeeltelijk door uw eigen bijdrage. U vraagt kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst. Doe dit binnen 3 maanden, dan loopt u geen toeslag mis. De Belastingdienst betaalt kinderopvangtoeslag tot 3 maanden terug.

Of u recht heeft op kinderopvangtoeslag hangt onder andere af van:

Kijk voor meer informatie op de website over de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Naar school!

Als uw kind 4 jaar is, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar moet uw kind naar de basisschool, omdat uw kind vanaf die leeftijd leerplichtig is. De leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar.

U kiest zelf een school. Begin op tijd met zoeken als uw kind 2 à 3 jaar is. Bezoek de school of scholen van uw keuze. Bezoek een open dag, informatieavond of maak een afspraak voor een rondleiding. Zo krijgt u een goed beeld van de school. Kies de school die het beste bij uw kind past en meldt uw kind aan. In de gemeente Boekel zijn vier basisscholen waar u uit kunt kiezen. Kijk voor meer informatie over de basisscholen in de gemeente Boekel op onderstaande websites.

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Geef dat aan bij de school. De school waar u uw kind aanmeldt, zorgt dat uw kind passend onderwijs krijgt. Dit heet de zorgplicht. Kan de school uw kind geen passende onderwijsplek bieden? Dan zoekt de school een plek waar uw kind extra ondersteuning krijgt. Kijk voor meer informatie over leerplicht, zorgplicht en passend onderwijs op de website van de Rijksoverheid en de website van Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost.