Opgroeien en opvoeden

De inzet vanuit de GGD is preventief, om problemen te voorkomen. Is er wat meer nodig dan kan ONS welzijn of het Dorpsteam wellicht de passende ondersteuning bieden. De GGD biedt soms ook in samenwerking met ONS welzijn trainingen of informatiebijeenkomsten aan.

GGD

De GGD volgt alle kinderen in onze regio vanaf hun geboorte tot hun achttiende jaar. Je kunt bij de jeugdgezondheidszorg terecht met vragen over het opgroeien, ouderschap, de gezondheid en de opvoeding van je kind. Zij helpen je als dat nodig is en zijn er voor jou en je kind. Wees welkom op het consultatiebureau of maak een afspraak met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van jouw school. Voor meer informatie kunt u terecht bij: Mijn kind - GGD Hart voor Brabant (ggdhvb.nl)

ONS welzijn

ONS welzijn is een welzijnsorganisatie die actief is in Noordoost-Brabant. Zij zijn er voor iedereen met een vraag of situatie waar zij even niet alleen uitkomen.

De jeugdprofessionals binnen ONS welzijn bieden ondersteuning op het gebied van opvoeding- en opgroeivragen, kinderen en jongeren met een beperking en psychische problematiek. Zij zijn gespecialiseerd in kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun opvoeders. Daarbij kijken zij altijd naar het hele gezin en betrekken school waar nodig. Ook bieden de jeugdprofessionals trainingen aan, zoals sociale vaardigheidstrainingen en informatiebijeenkomsten. Als hulp door de jeugdprofessionals niet voldoende is, dan kunnen zij u doorverwijzen en samenwerken met één van de jeugdconsulenten van het Dorpsteam Boekel. Zij kunnen dan meedenken over het inzetten van specialistische hulpverlening.

De ondersteuning vanuit ONS welzijn is voor u kosteloos.

Voor vragen of aanmelden kunt u terecht bij het Dorpsteam Boekel op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur, telefoonnummer 0492-328383 of mail naar info@dorpsteamboekel.nl.

Voorkomen van problemen en onze preventiewerker

Preventie wordt een steeds belangrijker begrip binnen de samenleving en zo ook binnen de gemeente Boekel. Preventiewerk heeft als doel het voorkomen van problemen door van tevoren in te grijpen. Preventie is het geheel van doelbewuste initiatieven die anticiperen op risicofactoren.

Er wordt gehandeld voordat het probleem ontstaat, verergert wanneer eerste signalen zich ontwikkelen en de problematiek aan het ontstaan is. De preventiewerker van ONS welzijn zal zich inzetten op verschillende gebieden. Denk aan opbouwwerk, jeugd, volwassenen, ouderen, positieve gezondheid, trainingen/cursussen en workshops. De preventiewerker zal zich tijdens zijn werk vasthouden aan drie pijlers, namelijk:

  1. Community Building: Toewerken naar een samenleving waar mensen (jong en oud) het normaal vinden om elkaar te helpen en er voor elkaar te zijn.
  2. Collectieve Preventie: Signalen worden door de inwoners gezamenlijk opgepakt en vanuit Community Building in acties uitgezet voor de omgeving.
  3. Enkelvoudige vragen: Inwoners kunnen op een laagdrempelige manier voor allerlei vragen bij de preventiewerker terecht die vervolgens de vragen kan uitzetten binnen het netwerk van de jeugdige/volwassenen en/of naar professionele hulp.