Nieuw in Nederland

Bent u nieuw in Nederland en gaat u in Boekel wonen? Welkom!

Inburgering

Komt u van buiten de Europese Unie in de gemeente Boekel wonen en heeft u een verblijfsvergunning? Dan is de kans groot dat u moet inburgeren. Dat betekent dat u de Nederlandse taal leert. U leert ook hoe Nederlanders wonen, werken en leven. De inburgering gaat via gemeente Meierijstad. Zij stellen samen met u een persoonlijk inburgeringsplan op afgestemd op uw vaardigheden en mogelijkheden. De inburgeringstermijn is 3 jaar. Dat betekent dat u binnen 3 jaar het inburgeringsexamen moet doen. Haalt u het examen? Dan bent u ingeburgerd.
Kijk op https://www.inburgeren.nl/ of u moet inburgeren.

Vluchtelingenwerk

Vrijwilligers van Vluchtelingenwerk helpen u de weg te vinden in Nederland en de gemeente Boekel. Ze helpen met het regelen van praktische zaken en zorgen dat u zich snel thuis voelt in uw nieuwe woonomgeving.

Taalhuis

Elke dinsdag van 10:00 tot 11:00 uur is in de bibliotheek in Boekel bij lunchroom Nia Domo het TaalCafé. Hier wordt in een kleine groep over allerlei onderwerpen gepraat. Daardoor kun je oefenen met de Nederlandse taal. Voor de begeleiding is er een taalvrijwilliger aanwezig. Iedereen is welkom om binnen te lopen en aan te schuiven. Aanmelden is niet nodig.

Taalklas

Taalklas Boekel is een voorziening in het primair onderwijs in de gemeente Boekel. Op de vier basisscholen krijgen anderstalige kinderen via de Taalklas extra ondersteuning bij het leren van de Nederlandse taal/integratie. Ook in de thuissituatie werken zij aan het leren van de Nederlandse taal.

Een taalvrijwilliger gaat één uur per week bij het gezin thuis, met een kind(eren) de Nederlandse taal oefenen. De kinderen krijgen hiervoor een huiswerkopdracht vanuit de Taalklas mee.

Meer informatie? Erna Biemans tel. 06-47909450 of stuur een e-mail naar: taalklasboekel@gmail.com