Stichtingen en verenigingen

Gemeente Boekel heeft een heel actief verenigingsleven. Een overzicht van al die verenigingen kunt u vinden op: https://www.bezoekboekel.nl/verenigingen voor de verenigingen in Boekel en https://www.bezoekvenhorst.nl/verenigingen voor verenigingen in Venhorst.

Subsidie aanvragen

De gemeente verstrekt subsidie op basis van de Algemene subsidieverordening. In deze Algemene subsidieverordening staat de procedure rondom de subsidieverstrekking. De ingediende aanvragen voor subsidieverlening en -vaststelling moeten voldoen aan de Algemene subsidieverordening. Via de website van de gemeente Boekel kunt u subsidie aanvragen.