Stichtingen en verenigingen

Gemeente Boekel heeft een heel actief verenigingsleven. Een overzicht van al die verenigingen kunt u vinden op: https://www.bezoekboekel.nl/verenigingen.

Subsidie aanvragen

De gemeente verstrekt subsidie op basis van de Algemene subsidieverordening. In deze Algemene subsidieverordening staat de procedure rondom de subsidieverstrekking. De ingediende aanvragen voor subsidieverlening en -vaststelling moeten voldoen aan de Algemene subsidieverordening. Via de website van de gemeente Boekel kunt u subsidie aanvragen.