IBN

IBN is een grote regionale sociale werkgever met een bijzondere opdracht. IBN richt zich op het toeleiden naar werk en het bieden van passend werk. Zij helpen mensen, die komen uit de Participatiewet, via de Wet sociale werkvoorziening, de Wajong en ook schoolverlaters van VSO/PRO, statushouders en mensen die het bij hun eigen werkgever niet meer kunnen bolwerken aan het vinden en behouden van een baan.

Iedereen heeft talent. Dat is onze visie. Niet iedereen lukt het om die talenten direct optimaal te benutten. Soms is voor de start in een betaalde baan een steuntje in de rug nodig. IBN biedt deze ondersteuning door test, training, coaching of bemiddeling naar werk.

Meer informatie kunt u vinden op https://www.ibn.nl/