Beschermd wonen

Beschermd wonen is voor mensen met psychiatrische problemen die (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen wonen. Ook niet met begeleiding van bijvoorbeeld een mantelzorger of hulpverlener. Zij wonen op een plek waar 24 uur per dag toezicht of ondersteuning is.

Wanneer kunt u beschermd wonen?

Om beschermd te wonen moet u voldoen aan deze voorwaarden:

Woont u in de gemeente Boekel en wilt u beschermd gaan wonen?

Bel ons via 0492-328383. U krijgt een gesprek met een consulent. De consulent kan ook uw begeleider of behandelaar bij het gesprek uitnodigen. Misschien wilt u zelf ook iemand vragen. Bijvoorbeeld een familielid. Meerdere personen mag ook.

Wilt u graag iemand meevragen, maar weet u niet wie? Vraag dan een onafhankelijke cliëntondersteuner. Dit is gratis.

Komt u niet uit de regio, maar wilt u hier wel beschermd wonen?

Woont u níet in de gemeente Boekel? Dan gelden voor u extra regels. Die staan in de Landelijke handreiking en beleidsregels van de VNG. Kijk op pagina 3 bij punt 4: 'Zorginhoudelijke en participatiecriteria'. Komt u er zelf niet uit? Bel dan met de gemeente Oss via 14 0412 en vraag naar het Regioteam BWO.

Kreeg u al beschermd wonen in een andere regio?

Een indicatie voor beschermd wonen uit een andere regio is niet geldig in deze regio. Neem daarom altijd eerst contact met op met de gemeente Oss via 14 0412 en vraag naar het regioteam BWO. Doe dit voordat u gaat verhuizen.

Wat moet u zelf betalen?

U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg en begeleiding. U moet ook de kamerhuur zelf betalen. Bent u jonger dan 23 jaar? Vraag dan bij de zorgaanbieder of u huurtoeslag kunt krijgen. Hebt u een inkomensconsulent, dan kunt u daar ook terecht voor informatie. Lees meer over de eigen bijdrage beschermd wonen op de website van het CAK.

Welke organisaties bieden beschermd wonen?

Vanuit de gemeente zijn er diverse contracten afgesloten met aanbieders van beschermd wonen in de regio. Op de pagina Wmo-aanbieders beschermd wonen van gemeente Oss kunt u lezen welke aanbieders een contract hebben. Heeft een aanbieder geen contract? Bel ons om te kijken wat er mogelijk is. Het telefoonnummer is 0492-328383

Wilt u een persoonsgebonden budget?

Met een persoonsgebonden budget of pgb sluit u zelf een zorgovereenkomst af met een aanbieder van beschermd wonen. Wilt u een pgb? Bespreek uw wens met de consulent. De consulent vertelt wat de voorwaarden zijn.

Heeft u blijvend of lang intensieve hulp nodig?

Heeft u uw leven lang intensieve geestelijk zorg (GGZ) nodig? Dan krijgt u toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz). U moet wel voldoen aan de voorwaarden voor Wlz-zorg.