Crisis- en noodopvang

Soms kan het zijn dat je per direct tijdelijk onderdak nodig hebt. Dan is er de crisis- en noodopvang. 

Veilig Thuis

Soms krijgt u te maken met een crisis of een noodsituatie. Gaat het om (een vermoeden van) huiselijk geweld? Neem dan contact op met Veilig Thuis via de telefoon op telefoonnummer 0800-2000 (gratis) of  via de website van Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Veilig Thuis is er voor iedereen. Voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. En ook voor professionals. Veilig Thuis luistert, geeft advies of brengt u in contact met hulpverleners bij u in de buurt. Vaak wordt voor iedereen de situatie beter met hulp.

Crisisopvang

Heb je heel veel problemen en heb je geen familie of vrienden die je daarmee kunnen helpen? Word je bijna je huis uitgezet, of leef je zelfs al op straat? En heb je hulp en opvang nodig? Dan kun je tijdelijk in de crisisopvang bij het Verdihuis terecht. Je mag maximaal drie maanden blijven. In deze periode helpen onze medewerkers je om je leven weer op orde te brengen. Hierdoor ontstaat er de rust om te kijken naar de toekomst.

In de crisisopvang woon je met anderen in een groep. Je deelt een gezamenlijke huiskamer en eetkamer. Je hebt er wel je eigen slaapkamer. Om het verblijf voor zo prettig mogelijk te houden zijn er huisregels. Het is de bedoeling dat iedereen zich daaraan houdt. Je kunt in de crisisopvang terecht als 18 jaar of ouder bent. Bovendien moet je wel echt van plan zijn om je leven weer op orde te krijgen.

Time Out Voorziening Lith

In het wooncomplex Huismanspark in Lith is een time out voorziening voor de inwoners van de gemeente Boekel. Een time-out voorziening biedt tijdelijke opvang en zorg aan inwoners in de regio. Deze inwoners verlaten even de eigen woning, omdat zij in psychische nood verkeren en een rustige omgeving nodig hebben. Deze ‘time-out’-periode biedt hulpverleners de kans om de zorg in de thuissituatie of een nieuwe opvangplek te regelen. Zo kunnen inwoners na de time-out met de juiste (ambulante) zorg weer verder. Het Verdihuis biedt 24 uur per dag, 7 dagen per week professionele begeleiding. Op afroep kan Novadic-Kentron ingeschakeld worden of samenwerkingspartner GGZ Oost-Brabant. Inwoners mogen er maximaal 12 weken verblijven en keren dan weer terug naar huis.

Nachtopvang

Heb je tijdelijk geen onderdak? Dan kun je voor een aantal nachten terecht in het passantenverblijf van het Verdihuis. Je krijgt daar een slaapplaats voor de nacht plus een warme maaltijd en een ontbijt. In de nachtopvang gelden leefregels waar iedereen zich aan moet houden. Je mag bijvoorbeeld niet onder invloed zijn van alcohol of drugs. Meer informatie vind je op de website van het Verdihuis.

Heeft u een verslaving en heeft u geen onderdak? U kunt 24 uur per dag binnenlopen bij de dag- en nachtopvang van Novadic Kentron. Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Novadic Kentron