Mantelzorgwoning

Steeds meer mensen willen graag een mantelzorgwoning in de tuin voor hun naaste. Daar is niet altijd een vergunning voor nodig.

Wat is een mantelzorgwoning?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op het terrein van je eigen huis. Deze woning is bedoeld voor degene die je verzorgt. Maar je kunt ook zelf in een mantelzorgwoning wonen. In dat geval woont degene die je verzorgt in het bijbehorende huis.

Je kunt een kant-en-klare mantelzorgwoning in je tuin laten plaatsen of hiervoor een aanbouw aan je huis laten bouwen. Ook kun je een bestaand bouwwerk bij je huis, bijvoorbeeld een garage, om laten bouwen tot mantelzorgwoning.

Het bouwen van een mantelzorgwoning

Een mantelzorgwoning bouwen is in principe vergunningsvrij (bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor)).
Kortweg zijn er twee manieren om een mantelzorgwoning te realiseren:

  1. In een bestaand (bij)gebouw aanpassingen aanbrengen om deze geschikt te maken voor bewoning (max. 100m2).

  2. In het buitengebied van de gemeente Boekel een verplaatsbare mantelzorg woning tot 100m2. Deze mag vergunningsvrij geplaatst worden in het achtererf gebied. Per locatie moet het achtererf gebied bepaald worden.

In beide gevallen geldt dat na beëindiging van mantelzorg, de woning en/of voorzieningen weer verwijderd moeten worden. Het gebouw moet weer in originele staat hersteld worden.

De belangrijkste voorwaarde voor de realisatie van een mantelzorgwoning is de medische behoefte aan zorg. U kunt altijd vrijblijvend een afspraak maken met het dorpsteam om dit aan te kunnen tonen. Wij adviseren daarnaast eerst met de gemeente te overleggen alvorens u een mantelzorgwoning gaat realiseren. U kunt het verzoek mailen naar info@boekel.nl.

Ook gelden er een aantal aandachtspunten voor het bouwen van een mantelzorgwoning. U kunt hierover meer vinden op de website van de gemeente Boekel.