Begeleid en beschermd wonen

Begeleid wonen

Begeleid wonen is een ambulante begeleidingsvorm voor personen met een ziekte, beperking of psychische aandoening die zelfstandig wonen of zelfstandig willen gaan wonen en graag wat extra ondersteuning krijgen.

Beschermd wonen

Heeft u door psychische of psychosociale problemen hulp nodig bij dagelijkse activiteiten? En kunt u (tijdelijk) niet zelfstandig wonen? Dan biedt beschermd wonen een veilige woonomgeving met begeleiding. Bij beschermd wonen is de begeleiding intensief. Beschermd wonen is tijdelijk, bijvoorbeeld enkele jaren.