Eigen bijdrage Wmo

U betaalt een eigen bijdrage voor alle voorzieningen vanuit de Wmo, behalve voor rolstoelen, regiotaxi en voor hulpmiddelen voor kinderen tot 18 jaar. Krijgt u een persoonsgebonden budget (PGB)? Dan betaalt u ook een eigen bijdrage.

Hoogte van de eigen bijdrage

U betaalt maximaal € 19,00 per maand, per huishouden. Vanaf 1 januari 2024 wijzigt dit bedrag naar € 20,60. U krijgt hiervoor een rekening van het CAK. U betaalt de eigen bijdrage zolang u de voorziening hebt. Maar u betaalt in totaal nooit meer dan de prijs die de gemeente betaalt voor de voorziening.

Wanneer hoeft u niet te betalen?