Persoonsgebonden budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Dat geeft meer vrijheid dan bij zorg in natura. Het gebruik maken van een pgb brengt ook een aantal verplichtingen met zich mee.

Voorwaarden voor een Wmo-pgb

Wilt u zelf ondersteuning inkopen met een pgb? Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

Hoe gaat het met betalen van het pgb?