Persoonsgebonden budget (PGB)

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf zorg kunt inkopen. Dat geeft meer vrijheid dan bij zorg in natura. Het pgb brengt ook een aantal verplichtingen met zich mee.

Voorwaarden voor een Wmo-pgb

Wilt u zelf ondersteuning inkopen met een pgb? Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

Hoe gaat het met betalen van het PGB?