Wmo/Wlz/Zvw

Hieronder vindt u uitleg over de regels en wetten rondom de Wmo. 

Wmo

Wmo is de afkorting van 'Wet maatschappelijke ondersteuning'. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft die ondersteuning via de Wmo. Een Wmo-voorziening (of 'maatwerkvoorziening') is specifiek afgestemd op de persoonlijke situatie. U heeft hiervoor altijd een indicatie nodig van de gemeente.

Wlz

De Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen met een chronische ziekte of beperking die blijvend 24 uur per dag toezicht of zorg nodig hebben.

Wanneer komt u in aanmerking voor Wlz-zorg?

Voor Wlz-zorg gelden drie voorwaarden:

  1. Het is duidelijk dat u blijvend (= levenslang) zorg nodig heeft.
  2. U heeft permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig.
  3. U voldoet aan de grondslag (= het soort ziekte of beperking).

Zvw

De Zorgverzekeringswet (Zvw) regelt de zorgverzekering. Er zijn twee soorten zorgverzekeringen: de basisverzekering en de aanvullende verzekering. Een zorgverzekering vergoedt vooral medische zorgkosten. Bijvoorbeeld medische behandelingen en medisch noodzakelijke hulpmiddelen. Ook bepaalde hulpmiddelen, fysiotherapie en ergotherapie vallen onder de zorgverzekering. Verder is verpleging en verzorging thuis (wijkverpleging) ondergebracht in de zorgverzekering.