Woonvoorzieningen

Een woonvoorziening vanuit de Wmo is voor mensen die door een beperking een probleem hebben in de woning en geen mogelijkheden om het zelf op te lossen. Een woonvoorziening kan een hulpmiddel zijn voor de woning, zoals een toiletstoel of een tillift. Of een vaste aanpassing, zoals een verbouwing van de douche of een traplift.

Voordat échte zorg nodig is, kunt u zelf al veel doen om het wonen in uw huidige woning levensloopbestendig te maken. Wij stimuleren de Boekelse inwoners om de regie over het eigen leven te houden. Hierdoor blijft comfortabel wonen ook op latere leeftijd mogelijk. Redt u het niet meer alleen of met inzet van uw omgeving? Dan denken wij graag met u mee over mogelijke oplossingen.